Disegn birodalom

disegn -kiegészítők, díszítők, kellékek. Képgyűjtemény

A szerelem a legrégibb, legújabb páratlan világesemény.

Rückert.

1157359767.gif

A szerelem minden harmónia között a legdallamosabb: érzése velünk született.

Balzac

1157359767.gif

A szerelem két ember mûalkotása.

Vikar

1157359767.gif

A szerelem olyan, mint a fa:

magától növekszik,

mély gyökeret ereszt egész valónkba

és gyakran tovább zöldül a szív romjain.

Victor Hugo

1157359767.gif

A szerelem a tétlen ember elfoglaltsága,

a harcos szórakozása és az uralkodó üdülése.

Napóleon

1157359767.gif

A szerelem egy ostobaság, amit ketten követnek el.

Napóleon

1157359767.gif

A szerelem háromnegyedrészben kíváncsiság.

Casanova

1157359767.gif

Amikor az ember fiatal, õrültként szeret.

Amikor az ember megöregszik, õrült, ha szeret.

XVII. sz-i monads

1157359767.gif

A szerelem olyan, mint a szél, az ember sohasem tudja, honnan támad rá.

Balzac

1157359767.gif

A szerelemnek áldása,

hogy kettõnek a lelke egy;

ha külön él a két lélek:

csak két holttest ölelkezik.

Bhatrihari

1157359767.gif

A szerelem füst, melyet a vágyak mámora hoz létre.

Shakespeare

1157359767.gif

Látszatnak hinni: ez a szerelem.

Shakespeare

1157359767.gif

A szerelem az a valami,

ami elõször szárnyakat ad,

hogy azután annál jobban

megkötözhessék ezeket a szárnyakat.

Smith

1157359767.gif

A szerelem gyönyörûség

– virág, csak az a baj,

szakadék szélén terem.

Stendhal

1157359767.gif

Az igaz szerelem nem ismert semmilyen mértéket.

Propertius

1157359767.gif

A legélesebb szemû vadász a világon a szerelem.

Emerson

1157359767.gif

A szerelem az emberek becsapása,

hogy az emberiség fennmaradjon.

Schopenhauer

1157359767.gif

A szerelem buzgó megfeledkezés mindenrõl,

ami rajta kívül van.

Victor Hugo

1157359767.gif

Az elsõ szerelem úgy forr, mint az újbor,

de minél öregebb és tisztább,

annál csendesebb lesz.

Angelius Silesius

1157359767.gif

A szerelem a természet szövete,

amelyre a képzelõdés hímez.

Voltaire

1157359767.gif

A szerelem megfordított hideglelés,

elõször forró, azután hideg.

Kisfaludy Károly

1157359767.gif

Az az igazi szerelem,

amely mindig egyforma marad,

akkor is, ha mindent megtagadnak tõle.

Goethe

1157359767.gif

Kemény a szerelem, mint a koporsó,

és erõs, mint a nagy vizek sodra.

Biblia (Bölcs Salamon király)

1157359767.gif

A szerelem olyan, mint a láz,

születik s elmúlik anélkül,

hogy az akaratnak bármi kis része volna benne.

Stendhal

1157359767.gif

A szerelem az élet nagy ajándéka,

és aki nem nyújtja ki utána a kezét,

az sohasem élte az életet a maga teljességében.

Erskine

1157359767.gif

A szerelem üldözi azt, ami illan, s elfordul attól, ami kínálja magát. Kallimakhos

1157359767.gif

A szerelem mindenben helytáll,

csupán a szerelem szolgálatában

és megbízásában nem.

Shakespeare

1157359767.gif

Álomban, szerelemben nincs lehetetlenség.

magyar közmondás

1157359767.gif

Miért titkolnám el szerelmemet?

Hiába rejtem el szívemet mások elõl

– magam hová rejtõzzek elõle?

Shi-King

1157359767.gif

Hogy mi a szerelem?

Kérdezd az élõtõl,

mi az, hogy élet;

kérdezd a hívőtől,

mi az, hogy Isten.

Shelley

1157359767.gif

Szerelmet, füstöt, köhögést nem lehet eltitkolni.

magyar közmondás

1157359767.gif

Bor és kenyér nélkül meghûl a szerelem.

Bölcset is megvakít a szerelem.

magyar közmondás

1157359767.gif

Szerelem csak egyféle van, de másolata ezerféle.

La Rochefoucauld

1157359767.gif

A szerelem olyan, mint a fertõzõ betegség:

minél inkább óvakodnak tõle, annál könnyebben elér.

Chamfort

1157359767.gif

A szerelem a hiúság révén férkõzik közelünkbe.

Hogyan is lehetne ellenállnunk, mikor széppé teszi azt, amink van, visszaadja, amit elvesztettünk,

sõt azzal is megajándékoz, ami eddig nem volt a mienk?

Chamfort

1157359767.gif

A szerelemben az a gyönyörûség, hogy szeretünk,

s boldogabbá tesz saját szenvedélyünk,

mint az, amelyet fölébresztünk.

La Rochefoucauld

1157359767.gif

Az igazi szerelemmel is úgy áll a dolog,

mint a szellemjelenésekkel:

mindenki beszél róla,

de kevesen látták.

La Rochefoucauld

1157359767.gif

A hirtelen támadt szerelembõl a leglassabban gyógyulnak ki.

La Bruyére

1157359767.gif

Forgandó a világ, nem örök hát a szerelem se.

Propertius

1157359767.gif

Úgy tûnik, a szerelem nem keresi a valóban tökéletest, sõt kerüli, mintha félne tõle.

Csak azt szereti, amit valóban,

vagy képzeletben sajátmaga teremt;

olyan, mint a király,

aki csak az önmaga alkotta nagyságot ismeri el.

Chamfort

1157359767.gif

...az elsõ szerelemben a lelket jóval a test elõtt vesszük el, késõbb a testet ragadjuk el a lélek elõtt, és néha a lélekre már egyáltalán nem is kerül sor.

Victor Hugo

1157359767.gif

Ne nagyon hivalkodjunk szeretõnk szerelmével.

A természet olyan jól alkotta meg a szerelmi kapcsolatot,

hogy az érdemnek nem nagy szerepet hagyott benne.

Fontenelle

1157359767.gif

A szerelem gyönyörû dolog.

De az egyiknek mindig túl sokáig tart.

A másik aztán ott marad ülve, és a semmibe mered.

Néz mint az õrült.

Publilius Syrus

1157359767.gif

A szerelem szerelemmel kezdõdik,

s a legerõsebb barátságból is

csak gyenge szerelem fejlõdhet.

La Bruyére

1157359767.gif

Egy perc alatt megadja a szerelem,

mit hosszú fáradtság alig ér el valaha.

Goethe

1157359767.gif

Vannak emberek, akik sohasem lettek volna szerelmesek, ha sohasem hallottak volna szerelemrõl beszélni.

La Rochefoucauld

1157359767.gif

Lehetünk szerelemesek boldogság nélkül és boldogok szerelem nélkül.

Az volna az igazi csoda, ha úgy lennénk szerelmesek, hogy egyúttal boldognak is éreznénk magunkat.

Honoré de Balzac

1157359767.gif

Akihez soha nem futott nő karját kitáró repeséssel, az még soha nem érkezett meg, csak megjött, mint az álom éjjel;

Baranyi Ferenc

1157359767.gif

De szóm nem lesz hőbb, mint illik s szokás,

csak tán csöppnyit puhább, s csak úgy fogom kezed,

mint bárki más, csak tán picinyt tovább...

Robert Browning

1157359767.gif

Szeretlek.

Bár te gúnyolsz, vádolsz

És szívemet is elítéled:

Bevallom a rengetegnek,

hogy egyedül csak érted élek.

Endrődi Sándor

1157359767.gif

Szeretlek, mint anyját a gyermek,

mint mélyüket a hallgatag vermek,

szeretlek, mint fényt a termek,

mint lángot a lélek, test a nyugalmat!

Szeretlek, mint élni szeretnek halandók,

amíg meg nem halnak.

József Attila

1157359767.gif

Köszönöm, hogy te vagy.

Az órát köszönöm,

Amelyben fényül nyert e

Világtalan világ,

Köszönöm, hogy kezed

Kinyújtottad felém,

S árnyául elfogadtál sugárzó Életednek.

Móra Ferenc

1157359767.gif

Ím, szerelmem ekképp változik,

de Soha meg nem szűnik, mindig él,

S nem gyöngül, ha néha szelídebb is...

Gyakran csendes a folyó, de mély!

Petőfi Sándor

1157359767.gif

"Jó érezni, hogy szeretlek.

Nagyon és egyre jobban,

Ott bujkálni két szemedben,

Rejtőzködni mosolyodban.

Érezni, hogy szemeid már szemeimben élnek

és néznek, S érezni azt, ha szép, veled szép

És csak veled teljes az élet. "

Illyés Gyula

1157359767.gif

"A Nap kihűl,

a Föld kiszárad,

az ég üres lesz nélküled,

és én senki vagyok,

ha te nem vagy velem.

Annyira szeretlek!"

Sütő András

1157359767.gif

Te azért születtél, hogy szeressenek.

Én azért születtem, hogy téged szeresselek.

S csak annyit ér az életem,

amennyi boldogságot adsz te nekem.

Goethe

1157359767.gif

"Megpróbáltalak levegőnek nézni,

de rájöttem,

hogy levegő nélkül nem tudok élni."

John Lennon

1157359767.gif

Ismerem azokat a szavakat, amelyeket még ki sem ejtettél.

Már tudom, hova tartasz, mikor még el sem indulsz.

Tudok a féltett titkaidról, amiket mélyen elrejtesz.

Mindent tudok rólad, kedvesem, nem vagyok kém,

csak szeretlek!

Jim Morrison

1157359767.gif

"Sírok, ha sírsz,

ha ragyogsz, ragyogok,

néma barátod, rabszolgád vagyok,

alázatos és bizalmas barát,

aki nem kér semmit, csak néz és imád,

és nem akar lenni csak általad,

csak az árnyéka annak, ami vagy. "

Szabó Lőrinc

1157359767.gif

"Legigazabb vágyam, hogy sose hagylak el,

hogy veled végre magammá lehessek,

és nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek,

csak szeretlek. "

Baranyi Ferenc

1157359767.gif

"Nincs más, nem is akarok más gyönyört,

Csak amit tőled kaptam s még kapok.

Koldus-szegény királyi gazdagon,

Részeg vagyok és mindig szomjazom. "

Shakespeare

1157359767.gif

Mi nem hirdetjük Fennen, hangos szóval,

Csak te, csak én, örökké és holtodiglan.

Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni,

lelkünk mélyén őszintén, igazán szeretni.

Stendhal

1157359767.gif

Már vénülő kezemmel

Fogom meg a kezedet,

Már vénülő szememmel

Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig

Maradok meg még neked,

De a kezedet fogom

S őrizem a szemedet.

Ady Endre

1157359767.gif

A szerelem olyan akár a szél: nem láthatod, de érzed.

Ismeretlen

1157359767.gif

Arcod varázsa csordultig betölt

S egy pillantásodért is sorvadok;

Nincs más, nem is akarok más gyönyört,

Csak amit tőled kaptam s még kapok.

Shakespeare

1157359767.gif

Ígérd meg azt,

hogy kezed kezemből vissza nem veszed,

s akkor is szeretni fogsz,

mikor már én is vén leszek.

Heltai Jenő

1157359767.gif

Ki miért születik meg, és mi célja a földön?

Van, kinek ez éden, de van, kinek ez börtön.

Köszönöm, nekem tőled válik édenné.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 38
Tegnapi: 28
Heti: 66
Havi: 226
Össz.: 93 241

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: a szerelemről...
Disegn birodalom - © 2008 - 2018 - disegn.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »