Disegn birodalom

disegn -kiegészítők, díszítők, kellékek. Képgyűjtemény

Idézetek


1157359767.gif


"Szerelem, ha egyik a másikat repülni hagyja...

de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja."

1157359767.gif

"Come on let me, hold you, touch you, feel you, always.

Kiss you, taste you, all night, always."

1157359767.gif

"Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből,

akkor a fa alatt sem találsz rá."

Charlotte Carpenter

1157359767.gif

Tudásunk egy csepp,amit nem tudunk,az egy egész óceán".

1157359767.gif

Ami fél, azt el ne fogadd, Egészet akarj és egészet adj!"

(Ady)

1157359767.gif

" A nagy szavak nem érnek semmit, Elszállnak, mint az őszi szél De a szeretet, ha tiszta szívből fakad Elkíséri az embert amíg él."

( József Attila )

1157359767.gif

"Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra."

(Ady)

1157359767.gif

"Mi mindig, mindenről elkésünk. Késő az álmunk, a sikerünk szívünk, nyugalmunk, ölelésünk Mi mindig mindenről elkésünk."

(Ady)

1157359767.gif

"Bár zord a harc, megéri a világ Ha az ember az marad, ami volt; Nemes, küzdő, szabadlelkű diák."

(Ady)

1157359767.gif

"Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen."

( Ady)

1157359767.gif

"Nem hal meg az, ki milliókra költi Dús élete kincsét, ámbár napja múl, Hanem lezárva ami benne földi, Egy éltető eszmévé finomul, Mely fennmarad és nőttön no tiszta fénye, Amint időben, térben távozik, Melyhez tekint fel az utód erénye: óhajt, remél, hisz és imádkozik."

(Arany János)

1157359767.gif

"Nemes önbizalom, de ne az önhittség Rugói lelkedet nagy célra feszítsék, Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben."

(Arany János)

1157359767.gif

"Útjaink százfelé válnak, De szívünk egy célért dobog, Nekivágunk a küzdelmes mának, És épít karunk egy szebb holnapot..."

(Arany János)

1157359767.gif

"Legnagyobb cél pedig itt-e földi létben Ember lenni mindig, minden körülményben."

(Arany János)

1157359767.gif

"Mindenik embernek a lelkében dal van És a saját lelkét hallja minden dalban És akinek a lelkében az ének Az hallja a mások énekét is szépnek"

(Babits Mihály)

1157359767.gif

"Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak."

(Berzsenyi Dániel)

1157359767.gif

"Életünk termése szolgálja hazánk dicsőségét! Mi vagyunk azaranyló, hullámzó búzatábla, mi vagyunk az eljövendő ország magvetése. S szeretnénk részeseivé lenni annak a világnak, amelyet betölt nemzetünk dicsősége."

(Meditáció a 72. zsoltárhoz)

1157359767.gif

"Vigyázz nagyon, hogy ember maradj holnapra törve a mából, és túl ne lobbanj holnapután a tegnapi lángolástól"

(Boór András)

1157359767.gif

"Senkinek sem kötelessége Hogy nagy ember legyen Már az is nagyon szép, Ha valaki ember tud lenni." (Alfred Capus)

1157359767.gif

"Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben és, hogy ezt a valamit bármiáron el kell érnünk."

(Curie)

1157359767.gif

"Találkozás és búcsúzás az élet annyi csak, Valaki jön, valaki megy, S az emlék megmarad."

(Leonard Da Ung)

1157359767.gif

"A boldogsághoz semmi sem szükségesebb, mint, hogy életünk egy meghatározott célja legyen"

(Eötvös József)

1157359767.gif

"Ott hol mondhatja: szabad vagyok, ott hazáját fogja találni minden ember"

(Eötvös József)

1157359767.gif

"Az élet, a munka tárt karokkal vár Hogy szép lehetsz-e? csupán csak rajtunk áll."

(Fagyejev)

1157359767.gif

"Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő ...

(Goethe)

1157359767.gif

"Tetteidnek tudjál örülni, más tetteit tudd megbecsülni, főként ne gyűlölj egy embert se, s a többit hagyd az Úristenre!"

(Goethe)

1157359767.gif

"... Élni való minden élet, Csak magadnak hű maradj Veszteség nem érhet téged, Hogyha az lész, ami vagy."

(Goethe)

1157359767.gif

"Emberi törvény kibirni mindent S menni mindig tovább, Még akkor is ha nem élnek már benned Remények és csodák."

(Hemingway)

1157359767.gif

"Régi harcok, régi kopott könyvek Derű, mosoly, néha fájó könnyek Múlik minden, suhannak az évek Búcsút intünk fájó diákévek."

(Hemingway)

1157359767.gif

"Minden nap megszűnik valami, Amiért az ember szomorkodik, De mindig születik valami új, Amiért érdemes élni és küzdeni."

(Herakleitosz)

1157359767.gif

"Ne légy ma ez holnap emez s jövore ismét mást szemezz. Érc légy mely mindig egy marad ne törmelék - dirib - darab.

(Ibsen)

1157359767.gif

"Ám, úgy kell lennie: A végtelen felé halad az út, Amely a végtelenből érkezik."

(Illyés Gyula)

1157359767.gif

"Az igaz ember hitét, meggyőződéseit nagy katasztrófák sem képesek sarkaiból kifordítani."

(Jókai Mór)

1157359767.gif

"Én mondom Még nem nagy az ember De képzeli, hát szertelen Kísérje két szülője szemmel a szellem és a szerelem.

(József Attila)

1157359767.gif

"Igazi lelkünket akárcsak az ünneplő ruhánkat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen az ünnepekre."

(József Attila)

1157359767.gif

"Hiába fürösztöd önmagadban, Csak másban moshatod meg arcodat. Légy egy fűszálon pici él S nagyobb leszel a világ tengelyénél."

(József Attila)

1157359767.gif

"Én mondom: Még nem nagy az ember De képzeli hát szertelen Kísérje két szülője szemmel: A szellem és a szerelem."

(József Attila)

1157359767.gif

"Lehet, hogy gyenge még a hangunk Lehet, hogy léptünk még bizonytalan, De indulunk a szépet, jót akarjuk, Érezzük, hogy hitünknek szárnya van."

(Juhász Gyula)

1157359767.gif

"Mennyi szín és furcsaság és élet mindez és mennyi emlék és mennyi remény"

(Karinthy)

1157359767.gif

"Ha az egész órát úgy betöltöd, hogy benne érték hatvan percnyi van minden kincsének bírod ezt a földet, S ami még több, ember vagy, fiam"

(Kipling)

1157359767.gif

"Életed útját magad választod, Válassz hát úgy, ha egyszer Elindulsz, nincs már visszaút."

(Kodály Zoltán)

1157359767.gif

"...őrizd az embert magadban, hogy jogod legyen a szóhoz, hogy súlya lehessen a szavaidnak, hogy méltó maradj a munkához...."

(Kósa Ferenc)

1157359767.gif

"Soha le nem mondani Soha el nem csüggedni Ha kell mindig újra kezdeni"

(Kossuth)

1157359767.gif

"A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz."

(Kossuth)

1157359767.gif

"... nincsen szebb kora az emberiségnek mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátjainkban leltük fel az egész világot"

1157359767.gif

"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni, - ez az élet."

(Madách)

1157359767.gif

"Karod erős - szíved emelkedett: Végtelen a tér, mely munkára hív."

(Madách Imre)

1157359767.gif

"Szabadon bűn és erény közt Választani mily nagy eszme, S tudni mégis, hogy felettünk Pajzsul áll Isten kegyelme Tégy bátran hát ... "

(Madách Imre)

1157359767.gif

"A világi méltóság, aranyfüst és játékpénz, de az emberi méltóság valóság, színarany miért játszol hamis pénzért, mikor Isten megtömte zsebed színarannyal?"

(Márai Sándor)

1157359767.gif

"Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás."

(Márai Sándor)

1157359767.gif

"Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérheted."

(Marcus Aurelius)

1157359767.gif

"Töröld le könnyedet Kisírt szemedben mosoly legyen és derű, Minden nap kezdodik valami valami nagyszerű, valami gyönyörű."

(Nagy László)

1157359767.gif

"Megcélozni a legszebb álmot Komolyan venni a világot Mindig szeretni és remélni Úgy érdemes a földön élni"

(Papp Lajos)

1157359767.gif

"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet."

(Pázmány Péter)

1157359767.gif

"Bármily erővel, bármily áldozattal Hazát kell nektek is teremteni! Egy új hazát, mely szebb a réginél, És tartósabb is, kell akarnotok."

(Petőfi Sándor)

1157359767.gif

"Haza és szabadság, Ez a két szó, melyet Eloször tanuljon Dajkától a gyermek"

(Petőfi Sándor)

1157359767.gif

"Légy tölgyfa, mit a fergeteg ki képes dönteni, De méltóságos derekát Meg nem görbítheti"

(Petőfi Sándor)

1157359767.gif

"Az elszakadás áll elottünk, Világi lárma csalogat, Az útra néz mindenki köztünk, Kigyúl az ifjú gondolat." (Puskin)

1157359767.gif

"Ember vigyázz, figyeld meg jól világod, ez volt a múlt, emez a vad jelen. - ... és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen"

(Radnóti Miklós)

1157359767.gif

"Ah vége, vége! Vagy ki tudja? Diák marad az ember, amíg él, Leckéjét a sírig tanulja: Nehezebbet folyvást a réginél!"

(Reviczky Gyula)

1157359767.gif

"Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges az a szemnek láthatatlan"

(Saint-Exupéry)

1157359767.gif

"...Mindenek fölött Légy hű magadhoz: így, mint napra éj, Következik, hogy ál máshoz se léssz. Isten veled: áldásom benned ezt Érlelje meg majd!"

(Shakespere: Hamlet)

1157359767.gif

"Hinni a szépet, lehetetlent, Hogy egyszer valóra válik. Hinni a vágyban, akaratunkban. Ha kell hát bízni halálig."

(Szabó Lőrinc)

1157359767.gif

"Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, most valóra válhat minden ami szép. Az élet, a munka tárt karokkal vár, S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."

(Szabó Pál)

1157359767.gif

"Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának s ezáltal az egész emberiségnek"

(Széchenyi István)

1157359767.gif

"A lehetetlent is Szabad lesz remélni! Meglátod, hogy milyen Érdekes lesz élni."

(Szép Ernő)

1157359767.gif

"Nehéz, vagy könnyű? Beleroskadok? Csak annyit érek, amennyit vállalok, Mert szívemben a jövőt hordozom, és alkuba már nem bocsátkozom!"

(Tamási László)

1157359767.gif

"Előre, föl, miénk az élet, A széles földnek kerekén Szemünkben csillog az igéret És bennünk ring a jó remény!"

(Tóth Árpád)

1157359767.gif

"Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess, Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

(Tóth Árpád)

1157359767.gif

"És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz és te is tiszta , s jó vagy Egy tekintetük elhitesse véled Szép dolgokért élsz, és érdemes élned."

(Váci Mihály)

1157359767.gif

"Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell."

(Váci Mihály)

1157359767.gif

"Ha van mihez bízhatnod a jelenben, Ha van mit érezz, gondolj és szeress, Maradj az élvvel kínáló közelben S tán szebb, de csalfább távolt ne keress."

(Vörösmarty Mihály)

1157359767.gif

"Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába: Egy egész világ nem a birtokunk, Amennyit a szív felfoghat magába, Sajátunknak csak annyit mondhatunk."

(Vörösmarty Mihály)

1157359767.gif

"Az élet rögös és nehéz Te mindig csak előre nézz!"

1157359767.gif

"Induljunk vígan és remélve, A boldog szép jövo elébe Miénk a föld a nap alatt, Míg szívünk bátor és szabad"

1157359767.gif

"Kísérjen az öröm Kerüljön a bánat Siker koronázza További munkádat."

1157359767.gif

"Nem csend! Csak Fáradság Szerezheti meg szívednek Nyugalmát , használni akarok Ez emberi hivatásunk." "Elmúló mind, ami csillog a fényben Halhatatlan mind, mi ég a szívben"

1157359767.gif

"Tiszteld az embert Szeresd a szépet Tanulj küzdeni Mert ez az élet"

1157359767.gif

"Bármerre vezessen sorsod légy mindig szerencsés és boldog"

1157359767.gif

"Minden nehéz utat Legyőz az akarat"

1157359767.gif

"Folytasd dolgod, képezd magad, Komolyan vedd minden nap terhét Szerencse aztán jön majd magától Nyer bo okulást tapasztalásból"

1157359767.gif

"Vidd ezt a virágot csillogó szemekkel, Őrizd emléküket igaz szeretettel."

1157359767.gif

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 28
Heti: 96
Havi: 256
Össz.: 93 271

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: idézetek
Disegn birodalom - © 2008 - 2018 - disegn.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »